İthalat İhracat

Mersin Trans İthalat İhracat Hizmetleri

Mersin Trans ithalat ve ihracat mevzuatlarına uygun bir şekilde, gerekli olan tüm süreçleri takip etmektedir.

• Proforma aşamasından hesap kapatma aşamasına kadar müşterinin yanında olmak ve bilgilendirmek.

•İthal konusu eşyalarla ilgili yaklaşık maliyet hesaplamaları yaparak müşteriye bilgi vermek.

•G.T.İ P tespit etmek

• Mevzuat yönünden alınması gereken izinler varsa bunları önceden tespit etmek ve gerekli izinleri almak.

• Bilgisayar ortamında beyannamelerin tescil ve kapanışlarını yapmak.

• İthalat aşamasında TSE .Tarım İl Müdürlüğü,Zirai Karantina veya diğer kurumlara gerkli hallerde müracaat yapmak ve belgeleri tanzim ettirmek.

• İşlemler devam ederken gerek Saymanlık'a yatacak vergiler , gerekse diğer kurum ve kuruluşlara ödenecek ücretleri müşteriye detaylı olarak bildirmek.

• Vergileri yatırmak,eşyaların gümrüklü sahadan alınıp müşteriye teslimini sağlamak.

•İhraç konusu eşyalara ait vesaikleri tamamlamak, vesaik üzerindeki bilgileri kontrol etmek, eksik bilgi ve belgeleri tamamlamak.

• G.T.İ.P tesbiti yapmaki

• Mevzuat yönünden alınması gereken belgeler varsa bunları almak (sağlık sertifikası, kontrol belgesi, borsa tescil belgesi vb..)

• A T R, EURO-1 ve Menşe Şahadetnamesi 'ni hazırlamak, ilgili oda ve Gümrük idarelerinden onaylatmak.

• Hariçte işleme veya geçici ihracat konusu mallarda Ayniyat tespiti yapmak ve Ekspertiz Raporu almak.

• Gerekli vesaikler tamamlandıktan sonra bilgisayar ortamında beyannamelerin tescil ve intac'ını yapmak.

• Eşyaların yurtdışı edilecek nakil vasıtasına yüklenmesine nezaret etmek ve mühürletmek.

İTHALAT İHRACAT

İTHALAT İHRACAT

İTHALAT İHRACAT

İTHALAT İHRACAT