Serbest Bölge

Mersin Trans Serbest Bölge Hizmetleri

Mersin Trans serbest bölge hizmetlerinde mevzuatlarına uygun bir şekilde, gerekli olan tüm süreçleri takip etmektedir.

• Firmaların serbest bölgelerde faaliyet gösterebilmeleri için Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nden Faaliyet Ruhsatı almak.

• Bölge içerisinde gerek işletici kuruluştan gerekse diğer özel kuruluşlardan depo veya saha kiralamak.

• Serbest bölgelere girecek , çıkacak veya bölge içi satışlarla ilgili talep formlarını tanzim etmek, ve bu formları bölge müdürlüklerinden ve işletici kuruluşlardan onaylatmak.

• Koridor yolu marifetiyle bölgeye girecek ya da çıkacak eşyalar için koridor hizmetleri organizasyonlarını yapmak.

• Bölge içerisinde yapılacak elleçleme ve diğer hizmetlerle ilgili izinler almak ve yaptırmak.

• Serbest bölgelere girecek veya çıkacak olan bütün eşyaların Gümrük Beyannamelerini tanzim etmek ve sonuçlandırmaktır.

SERBEST BÖLGE

SERBEST BÖLGE

SERBEST BÖLGE

SERBEST BÖLGE